Artikelen door Jossie Verkerk

Verplicht emissielabel van de baan

Bron: nieuwsbrief Schuttevaer 17 april 2024 Verplicht emissielabel binnenvaart van de baan Een verplicht emissielabel voor de binnenvaart is van de baan. De maatregel blijkt juridisch niet uitvoerbaar. Als alternatieve manier om uitstoot te reduceren zet het kabinet in op REDIII voor de binnenvaart, wat in 2030 tot 14,5% CO2-reductie moet leiden. Het ministerie van […]

Regelgeving duurzaamheid

Klimaatverdrag Parijs De Conference of Parties (CoP) die eind 2015 in Parijs werd gehouden, heeft een nieuw Klimaatakkoord opgeleverd. Het wereldwijde klimaatverdrag streeft ernaar de gemiddelde mondiale temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C. Green deal Europa wil in 2050 het eerste volledig klimaat neutrale continent zijn. Om dat te bereiken is een pakket beleidsinitiatieven samengesteld, de Europese […]

Green Award

Keurmerk Green Award is een keurmerk voor schepen die voldoen aan hoge eisen op het gebied van veiligheid en het milieu. Het Green Award programma bestaat al sinds 1994 voor de zeevaart.  Over de hele wereld zijn er schepen en rederijen door Green Award gecertificeerd op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Green Award voor […]

Boat Bike Tours schepen op GTL in 2024

River Cruises Een aantal schepen van River Cruises is in 2023 overgeschakeld van reguliere diesel naar GTL (Gas-to-Liquid). GTL is een synthetische diesel, die zonder grote aanpassingen aan de motor kan worden ingezet en die zorgt voor minder fijnstof-, stikstof- en zwaveluitstoot. Op die manier is het soms mogelijk ook oudere motoren qua uitstoot op […]

GTL versus HVO

Minder belastend Met steeds meer aandacht voor het milieu en voor het terugdringen van verschillende uitlaatgassen zijn oliemaatschappijen op zoek naar brandstoffen die het milieu minder belasten. Twee van deze nieuwe brandstoffen worden hier uitgelicht en vergeleken. Het ene product is GTL (Gas-To-Liquid) en het andere product is HVO diesel (Hydrotreated Vegetable Oil). Beide producten […]

Nationale subsidies

Nationale subsidies voor een duurzame binnenvaart De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland publiceert op hun website de nationale subsidies die voor een duurzame binnenvaart beschikbaar zijn. Er zijn diverse ondersteunende maatregelen voor verschillende doelgroepen. Subsidieregeling Verduurzaming Binnenschepen De bekendste subsidieregeling is wellicht de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenschepen (SRVB). Het doel van deze regeling is om de luchtkwaliteit […]

Stage V

Flora en Fiep De Flora en de Fiep hebben in de winter van 2022/2023 een nieuwe Stage V motor ingebouwd. In de winter 2023/2024 zullen de Gandalf en de Lena Maria volgen. Ze hebben daarbij gebruik gemaakt van de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (zie het artikel elders op dit platform over dit onderwerp). Dit betekent dat de […]

Warmte terugwinning

Een bekende vorm van warmte terugwinning is het plaatsen van een warmtewisselaar tussen de generator en boiler. Veel charterschepen gebruiken het warme koelwater al jaren op deze manier. Vandaag de dag zijn er ook z.g. warmteterugwininstallaties op de markt. Rederij Doeksen installeerde op haar nieuwe schepen de zg. ORCAN ePack. Lees hier verder op de website van […]

Vaarroutes aanpassen

Kan het korter? Boat Bike Tours kijkt ook kritisch naar bestaande vaarroutes. Soms wordt er lang en ver gevaren. Is dat echt altijd nodig? Kunnen reizen – zonder afbreuk te doen aan de beleving van de gast – hier en daar ingekort worden om zo de CO2 voetafdruk te verkleinen? In 2024 gaat Boat Bike […]

Greenway