Walstroomvoorzieningen in havens

BBZ en Boat Bike Tours zijn samen bezig een inventarisatie te maken van walstroomvoorzieningen in de havens waar de chartervaart gebruik van maakt. Als deze inventarisatie compleet is, zullen we met de havens waar de walstroomvoorzieningen onvoldoende zijn contact zoeken.

Oproep
Voor de juiste informatie zijn we in hoge mate afhankelijk van input van schippers. Laat het ons weten als er op het gebied van walstroomvoorzieningen problemen zijn. Dat kan via onderstaande Member discussion, of door een mail te sturen naar een van de beheerders van dit platform (zie Hoe werkt dit platform).

Het Walstroomcollectief
Voor de inventarisatie van de walstroomvoorzieningen in de havens wordt ook samengewerkt met ‘Het Walstroomcollectief’. Sinds 2020 bundelen havens, provincies, vaarwegbeheerders en gemeenten hun krachten om walstroom en daarmee duurzame logistiek over water te bevorderen. Zij doen dit onder de noemer ‘Het Walstroomcollectief’ en hebben als ultiem doel om binnen afzienbare tijd de juiste walstroomfaciliteiten op de juiste plaats te ontwikkelen.

De deelnemers hebben scherp voor ogen dat havenontwikkeling op een duurzame manier gedaan moet worden. Ook zien zij dat collectief ontwikkelen – écht in samenspraak met elkaar – substantiële voordelen heeft. Port Solutions Rotterdam (PSR) is regisseur van het collectief.

Het Walstroomcollectief ziet de urgentie van de duurzame ontwikkelingen en zet gezamenlijk de volgende stap voor de juiste walstroominfrastructuur op de juiste locatie. Bij opdrachtgevers van het Walstroomcollectief is behoefte aan richtlijnen, structuur en uitgangspunten die met elkaar worden ontwikkeld, zodat uniformiteit en standaardisatie ontstaat.

Bron van deze informatie is de website van PSR, kijk voor meer informatie op PSR | Walstroom (portsolutionsrotterdam.nl).

Walstroomvoorzieningen in havens

Greenway