Strategisch plan Boat Bike Tours

Dynamisch plan
Boat Bike Tours heeft haar visie en doelen op het gebied van duurzaamheid vastgelegd in haar strategisch plan. Dit hoofdstuk van het strategisch plan wordt regelmatig herzien in verband met nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht.

Een van de belangrijkste thema’s voor Boat Bike Tours is duurzaamheid. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar bijvoorbeeld de ecologische voetafdruk, het gaat ook over relaties en positionering in de samenleving.
Zo gelooft Boat Bike Tours in lange termijn relaties – zowel voor leveranciers, rederijen, distributiepartners en het eigen team. Duurzame positionering in de samenleving is belangrijk – nu toerisme meer druk legt op steden als Amsterdam, Cochem en Brugge, neemt Boat Bike Tours haar gasten graag mee weg van de ‘hot spots’ naar meer rustige en onbekende plekken.

Strategisch plan
Sinds 2018 wat de strategie meten – verminderen – compenseren. In de update van augustus 2023 is de nieuwe strategie verminderen – verminderen – verminderen. In de nabije toekomst zal de ecologische voetafdruk drastisch moeten worden verminderd. Niet alleen om te voldoen aan nationale en Europese regelgeving, het is ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bovendien zullen gasten steeds vaker kiezen voor een duurzame vakantie.

Deze ambitie geldt in de eerste plaats voor het Boat Bike Tours merk, maar uiteindelijk zullen alle schepen in de branche de duurzaamheidsdoelstellingen moeten halen. Omdat dit een uitdaging voor de hele bedrijfstak is, zal Boat Bike Tours 100% van de know-how delen met concurrenten.

Klik hier voor het volledige strategisch plan van Boat Bike Tours.

Greenway