Besparende maatregelen en gedrag op kantoor Boat Bike Tours

Gedrag op kantoor
Boat Bike Tours heeft gekeken welke duurzame maatregelen op het kantoor in Amsterdam konden worden genomen. Kantoormedewerkers zijn geïnformeerd over en bewust gemaakt van welke activiteiten energie kosten, om zo duurzamer te kunnen handelen.

Papier
Een voor de hand liggende en dus eerste stap was om te kijken naar het gebruik van papier en of het mogelijk is om geheel papierloos te werken. Daarbij heeft Boat Bike Tours verschillende maatregelen genomen.
Iedere medewerker heeft een Correctbook gekregen in plaats van een papieren notitieboek. Een duurzame keuze, want met een uitwisbaar notitieboek wordt veel papier bespaard.

Besparende maatregelen en gedrag op kantoor Boat Bike Tours

En het mes snijdt aan twee kanten; met de aanschaf van Correctbooks steunt Boat Bike Tours tegelijkertijd een goed doel: 5% van de jaarlijkse omzet wordt door Correctbook besteed aan de verwezenlijking van hun onderwijsprojecten en voorzien zij kinderen in ontwikkelingslanden van hetzelfde uitwisbare schrijfmateriaal voor elk verkocht Correctbook. Tot nu toe zijn 652.321 kinderen in ontwikkelingsgebieden geholpen met een uitwisbaar Correctbook schrijfset (Bron: Correctbook).

Boat Bike Tours koopt papier in via de Ecogroothandel. Waar voorheen gebruik werd gemaakt van 80 grams gebleekt papier, is nu gekozen voor 75 grams ongebleekt papier. Er komt bij de productie van dit FSC-gecertificeerde papier geen chloorgas aan te pas en er wordt minder hout, water en energie gebruikt dan bij standaard 80 grams papier.

Andere maatregelen
Naast het besparen van papier en het bewust maken van papiergebruik, heeft Boat Bike Tours op kantoor nog een aantal maatregelen genomen:

 • Op alle kranen in het pand zijn waterbespaarders geplaatst.
 • Alle medewerkers maken gebruik van een laptop.
 • Bij alle printers staat een bak voor ‘misprintjes’ – een verkeerd geprint document wordt in de bak gedaan en weer als kladpapier worden gebruikt.
 • Declaraties worden online ingediend.
 • Sinds 2019 worden geen magazines / brochures meer gedrukt en worden klanten geïnformeerd via de website.
 • Een aantal afdelingen print nog contracten – hiervoor wordt naar alternatieven gekeken.
 • Er wordt gekeken naar een online ondertekening programma, zodat het printen uitsluitend voor het zetten van een handtekening niet meer nodig is.
 • Reductie van inkt en energiebesparing. Voor het geval er dan toch geprint moet worden, wat in sommige gevallen onvermijdelijk blijkt, heeft Boat Bike Tours een softwareprogramma geïnstalleerd waarmee 50% inkt kan worden bespaard.
 • Alle verlichting is voorzien van ledlampen.Dat levert een besparing op van 4.240 kWh per jaar.
 • De afgenomen energie is weliswaar groen, maar omdat het pand slecht is geïsoleerd, gaat nog veel energie verloren. De verhuurder bij wie het pand wordt gehuurd, ziet voorlopig nog niets in een plan om het pand beter te isoleren.

Gedrag
Veel energie kan worden bespaard door verandering van gedrag. Om medewerkers bewust te maken, wordt iedereen geïnformeerd en worden deze gedragsregels in acht genomen:

 • Airco aan? Dan de deuren dicht en de verwarming uit.
 • Als je afsluit en je werkplek verlaat, controleer of alles uit staat.
 • Haal opladers na gebruik uit het stopcontact – ook als er geen apparaat meer aangesloten is aan de oplader, kost een oplader energie.
 • Wie als laatste het pand verlaat (vooral voor het weekend) maakt een ronde door het pand, doet in ieder geval alle lichten uit, airco’s uit en verwarmingen laag.

Gedrag online
Bovenstaande maatregelen liggen redelijk voor de hand, maar waar veel mensen zich minder bewust van zijn, is dat alle online activiteiten veel energie kosten.

Besparende maatregelen en gedrag op kantoor Boat Bike Tours

Denk daarbij aan het lezen en versturen van e-mails, zoekopdrachten op internet en op social media zoals Facebook, WhatsApp, LinkedIn en Instagram. En het gebruik van streamingsdiensten zoals Netflix, of online opslaglocaties zoals Dropbox, Cloudinary, Google Photos e.d. kosten veel energie, waar men zich vaak niet van bewust is.

Alle ongelezen e-mails en niet bekeken foto’s worden opgeslagen op servers. Een jaar lang twintig e-mails per dag versturen, staat gelijk aan 1.000 kilometer rijden met de auto. Wereldwijd worden zo’n 250 biljoen mailtjes verstuurd. Dat is 1.000 miljoen ton CO2, wat bijna net zoveel is als wat het hele land Japan jaarlijks uitstoot, aldus XS4ALL (gegevens 2019). De voetafdruk van e-mailen komt van de apparaten waarop de mails verstuurd en gelezen worden, de netwerken die de gegevens verzenden en de datacentra.
Een voorbeeld: het datacentrum dat Facebook had willen bouwen in Zeewolde, zou 166 hectare groot worden, wat gelijk staat aan 245 voetbalvelden. Om dit datacentrum van stroom te voorzien, zou een windmolenpark van 115 windmolens nodig zijn geweest, óf 14 km2 aan zonnepanelen. Met het stroomverbruik van dit datacentrum zouden ook 460.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Nederland telt 200 datacentra, die samen verantwoordelijk zijn voor 3% van het elektriciteitsverbruik in ons land.

Door medewerkers bewust te maken van bovenstaande, kan worden toegewerkt naar gedragsveranderingen en kan met relatief weinig inspanning veel energie worden bespaard.

 • Ga bewust om met e-mail – is het nodig om iedereen op te nemen in de CC? Kun je dat mailtje om te bedanken ook achterwege laten?
 • Wis regelmatig e-mails die je niet meer nodig hebt en maak ook de prullenbak leeg.
 • Schrijf je uit voor nieuwsbrieven die je niet leest.
 • Typ het adres van een website rechtstreeks in als je het kent, in plaats van een zoekmachine te gebruiken.
 • Raadpleeg minder pagina’s door preciezere zoekwoorden te gebruiken.
 • Bewaar sites die je regelmatig bezoekt in je lijst met favorieten.
 • Maak bestanden bereikbaar door links te gebruiken in plaats van (grote) bestanden te versturen.
 • Een jaar lang 20 mails per dag versturen staat gelijk aan 1.000 kilometer rijden met de auto.

Heb je meer tips, opmerkingen of suggesties, plaats dan je commentaar onderaan dit artikel.

Meten is weten
Sinds 2019 wordt jaarlijks de totale CO2 footprint van Boat Bike Tours gemeten.

Naast het verbruik op kantoor vraagt Boat Bike Tours alle rederijen gegevens aan te leveren. Deze gegevens worden door Sea Going Green verwerkt en omgezet naar een COfootprint per schip, per reis en per gast.
Ook over het seizoen 2023 vraagt Boat Bike Tours de rederijen om deze gegevens aan te leveren, zodat Sea Going Green opnieuw een rapport kan produceren dat inzicht geeft in de CO2 footprint 2023.
Voor toekomstige metingen zoekt BBT naar een meer objectief meetsysteem van brandstof- en stroomverbruik.

Meting footprint

Rapportage 2023

Aan alle rederijen is gevraagd de volgende gegevens aan te leveren over de voor Boat Bike Tours gevaren weken (inclusief charters):

Diesel / Elektra / Water

 • Het totaalverbruik van diesel voor seizoen 2023
 • Het verbruik van walstroom (via walstroomfacturen kun je verbruik zien, maak anders een schatting als er geen verbruik op de factuur staat)
 • Het totaal verbruik van drinkwater (vaak moeilijk aan te geven, maak anders een schatting van het aantal m3 per reis x aantal weken)

Menu
Voor een aantal schepen zijn de menu’s in 2021 en 2022 doorgerekend door Sea Going Green om inzicht te krijgen in hoe groot het aandeel voedsel van de totale CO2 uitstoot is. In onderstaande afbeelding zie je een weergave van het aantal kilo CO2 per persoon per dag. Dit laat zien dat de samenstelling van een menu veel verschil kan maken met betrekking tot de CO2 uitstoot.

Meting footprint

 

Plastic, voedsel, duurzame toepassingen
In het jaarrapport wordt ook aandacht besteed aan de gebruikte materialen, zoals plastic en duurzame toepassingen, zie hieronder.

Meting footprint

Sea Going Green
Sea Going Green is een adviesbureau voor duurzaam toerisme en berekent sinds 2019 de jaarlijkse CO2 uitstoot van Boat Bike Tours. Ook denken ze mee met de duurzaamheidsstrategie en kunnen ze contact leggen met interessante partijen die ook actief zijn met duurzaamheid.Om een idee te geven:

 • In 2021 bedroeg de totale uitstoot van Boat Bike Tours 1,828 ton KwH
 • In 2022 bedroeg de totale uitstoot van Boat Bike Tours 5,057 ton KwH

Voor toekomstige metingen zoekt Boat Bike Tours naar een meer objectief meetsysteem van brandstof- en stroomverbruik; zie hiervoor het artikel elders op dit platform.

De rapportages van Sea Going Green van voorgaande jaren kunnen worden ingezien via onderstaande links:
Rapportage seizoen 2019
Rapportage seizoen 2020
Rapportage seizoen 2021
Rapportage seizoen 2022

Certificering
Travelife is een internationaal toonaangevend management- en certificeringprogramma voor reisorganisaties die duurzaam willen ondernemen. Om een Travelife certificaat te behalen moet een reisorganisatie een consistent duurzaamheidsbeleid formuleren en uitvoeren. In juli 2023 heeft Boat Bike Tours de status Partner behaald.
Boat Bike Tours kwam hiertoe door Sustour, een initiatief vanuit de EU dat de reisbranche wil verduurzamen. Vanuit Sustour werd er een coach aan Boat Bike Tours aangeboden die er was om vragen te beantwoorden.

Om het duurzaamheidsbeleid bedrijfsbreed te creëren, organiseerde de duurzaamheidscoördinator van Boat Bike Tours maandelijks bijeenkomsten met een groep medewerkers (van iedere afdeling een persoon) om onderwerpen te bespreken en van alle kanten te bekijken wat de voor- en nadelen zijn van bepaalde keuzes, onder andere over papiergebruik, vervoer en inkoop. Zo werd iedereen betrokken bij de duurzame bedrijfsvoering. Daarnaast moest ook een actieplan worden gemaakt.
Vervolgens kon de duurzaamheidscoördinator rapporteren over de ruim 130 criteria waar Travelife om vroeg. Onderaan deze pagina een overzicht van de criteria.

Boat Bike Tours gaat nu door om de status Award te verkrijgen, hiervoor gelden meer eisen dan voor de Partner status. Een van de eisen is dat meer medewerkers van Boat Bike Tours een online basistraining volgen; negen medewerkers werken hier nu aan.

Criteria

 • Energie efficiëntie en energie besparing
 • Watermanagement en afvalmanagement
 • Klimaat en uitstoot broeikasgassen
 • Arbeidsomstandigheden
 • Mensenrechten
 • Biodiversiteit
 • Culturele impact
 • Gezondheid en veiligheid
 • ‘Fair Business’-praktijken
 • Consumentenbescherming

Algemene bedrijfsvoering

 • Duurzaamheidsmanagement
 • Wettelijke verplichtingen
 • Eerlijke handelspraktijken

Kantoor- en retailactiviteiten

 • Arbeidsomstandigheden en mensenrechten
 • Integratie in de gemeenschap

Milieu

 • Inkoop
 • Water
 • Energie
 • Afval
 • Training en bewustmaking

Ketenmanagement

 • Transport
 • Accommodaties
 • Excursies en activiteiten
 • Lokale partners en vertegenwoordigers
 • Gidsen en reisleiding
 • Bestemmingen

Klanten

 • Bewustmaking en motivering
 • Klantenrechten

Greenway