CO2 compensatie

Reduceren en compenseren
Boat Bike Tours doet al veel om CO2uitstoot te verminderen, maar de CO2 uitstoot die niet te vermijden is, wordt gecompenseerd.
CO2 compensatie, ook wel klimaatcompensatie genoemd, is geen oplossing voor het klimaatprobleem, want het verlaagt de uitstoot van Boat Bike Tours niet, maar de projecten die (mede door Boat Bike Tours) gefinancierd worden, leggen wel op andere plekken in de wereld CO2 vast.

Boat Bike Tours heeft voor twee Nederlandse non-profitorganisaties gekozen om via hen compensatieprojecten financieel te steunen. Hieronder staat meer uitleg over de werkwijzen van deze organisaties.

Trees for All
Vanaf juli 2023 compenseert Boat Bike Tours CO2 via Trees for All, een non-profit organisatie, gevestigd in Nederland. Zij zetten zich al bijna 25 jaar in voor een bosrijke wereld en steunt tientallen (her)bebossingsprojecten in Nederland en in het buitenland. De compensatieprojecten zijn gecertificeerd volgens de internationale Plan Vivo standaard. Deze projecten garanderen dat de hoeveelheid gecompenseerde CO2 daadwerkelijk wordt vastgelegd met de aanplant van bomen. Trees for All maakt mensen bewust van het belang van bomen, want bomen dragen bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden voor ons allemaal.

Het project waarmee Boat Bike Tours Trees for All ondersteunt, is een project voor duurzame land- en bosbouw in de Boliviaanse laaglanden. Boeren worden geholpen om inheemse bomen te planten, in combinatie met koffie, cacao en andere gewassen. Boslandbouw zorgt voor betere inkomsten voor de boeren, gedegradeerde gronden worden hersteld en het land wordt weer vruchtbaar, waardoor allerlei plant- en diersoorten weer terugkeren.

Zo draagt dit project, en daarmee Boat Bike Tours, bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en betere leefomstandigheden. De financiële bijdrage van Boat Bike Tours wordt gebruikt om nog meer boerenfamilies bij het project te betrekken en zo verdere ontbossing van de Amazone tegen te gaan. Boat Bike Tours compenseert via dit project circa 5.000 ton CO2. 

Over het project van Trees for All dat door Boat Bike Tours wordt ondersteund kun je meer lezen door op deze link te klikken: Bosaanplant, Bolivia.


Justdiggit

Boat Bike Tours doneerde eerder een bedrag voor het vastleggen van ruim 10.000 ton CO2 via Justdiggit. In dit project wordt een techniek gebruikt waarbij water wordt opgevangen door het graven van bijna 7000 ‘waterbunds’. Met dit vergroeningsproject wordt de komende 20 jaar 10.550 ton CO2 in Kenia vastgelegd. Dit staat gelijk aan de uitstoot van Boat Bike Tours in de periode van 1 januari 2021 tot en met 1 juli 2023.

Sinds juli 2023 steunt Boat Bike Tours daarnaast ook het FMNR project (Farmer Managed Natural Regeneration) van Justdiggit: in centraal Tanzania worden circa 26.000 gekapte boomstronken weer terug gebracht tot volwaardige bomen. Hiermee kan circa 5.000 ton CO2 worden vastgelegd.

CO2 compensatie

Greenway